AVALIACIÓN DE PROXECTOS DE CARA A Os SELOS DA IAEA
CPV realiza unha avaliación detida de todas as actividades de risco que contemplan cada proxecto, o fin desta avaliación é determinar o risco en cada nivel co obxectivo de asegurar o nivel de resiliencia, seguridade civil e laboral de cada actividade que se realiza, desta maneira obter o distintivo, cumprindo os requisitos e as esixencias que se aplican desde o punto de vista social, ético, laboral, económico e científico.
CONTACTA CON CPV GLOBAL