CALIDADE E SEGURIDADE

No sector da Edificación e das Obras Públicas

control e prevención

Especialistas en control e prevención de regas técnicas dentro do ámbito da Edificación e Obras Públicas.

CPV GLOBAL

Quen somos?

Especialistas en control e prevención de riscos técnicos dentro do ámbito da Edificación e Obras Públicas.

Que facemos?

A nosa actividade principal é a supervisión, homogenización e garantía da calidade técnica no proceso construtivo

Como o facemos?

Dispomos dunha estrutura dotada de persoal técnico especializado en cada unha das materias que abordamos. Contando cunha rede de implantacións de cobertura internacional.

CAMPO DE
ACTUACIÓN

Prevención e avaliación de riscos (tis / trmo) para a subscrición de seguros fronte a danos materiais.
Póliza de seguro trienal de danos. Habitabilidade da edificación.
Póliza de seguro anual de danos. Elementos de terminación e acabados en obras de edificación.
Prevención e avaliación de riscos (tis / trmo) para o cumprimento de contrato e protección do financiador.
Prevención e avaliación de riscos (tis / trmo) para a seguridade e saúde de traballadores.
Servizos de xerencia de riscos
Servizos de xestión de proxecto.
Servizos de estudos de diagnóstico (enxeñería forense).
Avaliación de proxectos de cara a os selos da iaea
Desenvolvemento de xemelgo dixital de edificación.