PREVENCIÓN E AVALIACIÓN DE RISCOS (TIS / TRMO) PARA O CUMPRIMENTO DE CONTRATO E PROTECCIÓN DO FINANCIADOR
CPV realiza unha avaliación continua para identificar os riscos que poidan xurdir, co fin de mitigar e eliminar as consecuencias do incumprimento do contrato e o impacto sobre o valor monetario establecido e o alcance do proxecto.
CONTACTA CON CPV GLOBAL