SERVIZOS DE XESTIÓN DE PROXECTO
i. Realizamos a planificación, organización, seguimento e control de todos os aspectos dun proxecto para alcanzar uns obxectivos previos de custo, prazo e calidade.
CONTACTA CON CPV GLOBAL