SERVIZOS DE XERENCIA DE RISCOS
a) Antes (nivel país): Antes de lanzar un proxecto nun país, CPV GLOBAL analiza o risco, tendo en conta:

 1. Condicións locais (estudo de chan, hidrografía, sismos).
 2. Estudos de geotecnia.
  Estudos do código técnico do país.
 3. Visita de obra para valoración do proxecto en fase de execución.
 4. Análise do sistema de funcionamento de valoración de produtos e materiais.
 5. Análise do sistema de responsabilidades.
b) Durante (riscos xerais): No desenvolvemento do proxecto:

 1. Riscos estruturais.
 2. Riscos económicos e de cumprimento de prazos.
 3. Riscos de habitabilidade.
 4. Riscos extraordinarios.
 5. Reclamacións durante o primeiro ano.
 6.  Riscos de explosión e ataques terroristas.
 7. Riscos ambientais.
 8. Riscos de mantemento.
CONTACTA CON CPV GLOBAL