COÑÉCENOS

Quen somos?

Especialistas en control e prevención de riscos técnicos dentro do ámbito da Edificación e Obras Públicas.

Que facemos?

A nosa actividade principal é a supervisión, homogenización e garantía da calidade técnica no proceso construtivo

Que facemos?

A nosa actividade principal é a supervisión, homogenización e garantía da calidade técnica no proceso construtivo

Como o facemos?

Dispomos dunha estrutura dotada de persoal técnico especializado en cada unha das materias que abordamos. Contando cunha rede de implantacións de cobertura internacional.