PRINCIPAIS CLIENTES

A carteira de clientes está formada por multitude de empresas que operan no sector da construción tanto entidades privadas como públicas que demandan os servizos que ofrecemos.

CPV é socio colaborador de ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid). Asinou con Fundación Asprima un acordo de colaboración para mellorar a calidade na xestión e promoción das vivendas e construcións cunhas condicións técnicas e económicas moi favorables para os seus asociados.

CPV obtivo o Selo de Calidade que lle identifica como Entidade Colaboradora Homologada da Federación de Cooperativas de Vivendas e Rehabilitación da Comunidad de Madrid (FCVCAM), por acreditar a súa suficiencia e cumprimento dos requisitos establecidos no apoio e defensa dos intereses da Económica Social.

CPV GLOBAL colabora coas principais compañías de seguros e reaseguros para a obtención da póliza decenal de danos á construción.