SERVIZOS DE ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO(ENXEÑERÍA FORENSE)
CPV conta cun equipo de Peritos Enxeñeiros especialistas cunha gran experiencia no campo e encárganse de elaborar todo tipo de documento técnico e/ou científico, os cales poden dar informes periciais de parte/xurídica, Ditames Periciais Extraxudiciais e Pre-Informes Extraxudiciais, no caso que fose necesario.
CONTACTA CON CPV GLOBAL