CAMPO DE ACTUACIÓN

$
Prevención e avaliación de riscos (tis / trmo) para o seguro de danos inmobiliarios baixo.
$
Póliza de seguro trienal de danos. Habitabilidade da edificación.
$
Póliza de seguro anual de danos. Elementos de terminación e acabados en obras de edificación.
$
Prevención e avaliación de riscos (tis/trmo) para o cumprimento do contrato e protección do financiador.
$
Prevención e avaliación de riscos (tis / trmo) para a seguridade e saúde de traballadores.
$
Servizos de xestión de proxecto.
$
Servizos de estudos de diagnóstico (enxeñería forense).
$
Avaliación de proxectos de cara a os selos da iaea
$
Desenvolvemento de xemelgo dixital de edificación.
$
Servizos de xerencia de riscos