URBANIZACIÓN

  • OBRAS E REORDENACIÓN DO TRÁFICO DESDE O PTE. DIVISIÓN AZUL ATA Os XARDÍNS DA LOURA. VALLADOLID
  • ESTUDO DE VIABILIDADE DO PROXECTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANIZACIÓN DE VILAMOURA XXI NO ALGARVE. PORTUGAL, ETC…