DESENVOLVEMENTO DE XEMELGO DIXITAL DE EDIFICACIÓN
CPV utiliza o desenvolvemento do xemelgo dixital, o cal é un modelo executable dun modelo físico que achega aprendizaxe e experiencia adquiridas das técnicas reais, este nuevo proceso simplifica e aumenta a solución de posibles riscos que poidan existir en cada proxecto, o que contribúe a unha execución mais monitoreada e controlada.
CONTACTA CON CPV GLOBAL