PÓLIZA DE SEGURO ANUAL DE DANOS. ELEMENTOS DE TERMINACIÓN E ACABADOS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
Realizamos ou controlamos técnicos dous ELEMENTOS DE ACABADO E ACABADO nas obras de construción, co fin de evitar riscos técnicos que poidan agravar e derivar en defectos ou erros nos traballos realizados. Unha vez rematado ou desenvolvido, debe estar de acordo co que se lle ofreceu ao comprador. Este non se limita só ás características do inmoble recollido no contrato, senón que tamén se estende a todo o que figuraba na oferta, promoción e publicidade, mediante folletos ou documentos similares, referidos ás urbanizacións obxecto de venda.
CONTACTA CON CPV GLOBAL